/, Konkursy, Wydarzenia/IX Międzyszkolny konkurs klas instrumentów dętych „Tańce różnych epok”

IX Międzyszkolny konkurs klas instrumentów dętych „Tańce różnych epok”

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, klas  instrumentów dętych. Konkurs odbędzie się w dniu  03.03.2018 w  Zespole Szkół Muzycznych I st. im. St. Moniuszki w Warszawie, ul. Kawęczyńska 23/25, tel/fax 22 619 04 64

Termin zgłoszeń: 15.02.2018

Harmonogram przesłuchań „Tańce Różnych Epok”

Karta zgłoszenia do pobrania – pdf

Karta zgłoszenia do pobrania – doc

Regulamin konkursu

Regulamin IX Międzyszkolnego konkursu dla klas instrumentów dętych

„Tańce różnych epok”

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, klas  instrumentów dętych.
 2. Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do udoskonalania gry na instrumencie, publicznych występów i prezentowania swoich umiejętności.
 3. Termin konkursu: 03.03.2018
 4. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Muzycznych I st. im. St. Moniuszki w Warszawie, ul. Kawęczyńska 23/25, tel/fax 22 619 04 64.
 5. Wpisowe wynosi 80 zł. Wpłaty na konto:  Stowarzyszenie „Praska Muza”,     ul. Kawęczyńska 23/25, 03-775 Warszawa, nr 55 1240 6074 1111 0010 2944 6383, z dopiskiem „konkurs instrumentów dętych”. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 6. Termin zgłoszeń: 15.02.2018
 7. Karty zgłoszeniowe czytelnie wypełnione (pismo drukowane) należy przesłać faxem na nr 22 6190464 lub e-mailem: zsm.moniuszko@gmail.com
 8. Konkurs jest jednoetapowy.
 9. Utworzone zostaną trzy grupy wiekowe:

I grupa –  kl I – II (cykl 6-letni i 8-letni) i kl I (cykl 4-letni)

II grupa –  kl III – V (cykl 6-letni i 8-letni) i kl II – III (cykl 4-letni)

III grupa – kl VI – VII (cykl 6-letni i 8-letni) i kl  IV (cykl 4-letni)

 1. Program konkursu: należy wykonać jeden lub dwa utwory (taniec lub utwór o charakterze tanecznym). Wymagane jest wykonanie jednego utworu z pamięci.
 2. Łączny czas trwania utworów nie powinien przekroczyć 8 minut.
 3. Uczestników konkursu oceniać będzie jury wg skali od 1 do 25 punktów.
 4. Decyzje jury są nieodwołalne.
 5. Nagrody: zostaną wyróżnieni  najlepsi wykonawcy w każdej grupie wiekowej. Każdy uczeń otrzyma dyplom uczestnictwa.
 6. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

Dodatkowe informacje: p. Agata Witkowska-Cegiełka tel. 604 788 128

2018-02-26T10:03:36+02:00