///Ogłaszamy konkurs na zbiórkę składek za rok 2017/2018

Ogłaszamy konkurs na zbiórkę składek za rok 2017/2018

Ogłaszamy konkurs na zbiórkę składek za rok 2017/2018

 

Warunki konkursu:

 

  1. W konkursie biorą udział wszystkie klasy I-VII ZSM I st. im. St. Moniuszki w Warszawie.

 

  1. Konkurs polega na zebraniu przez klasę w terminie do dnia 31 grudnia 2016r. jak największej liczby pełnych składek rocznych i miesięcznych zatwierdzonych uchwałą nr 3-16/17 z dn.11.X.2016r.

 

  1. Zwycięzcę wyłoni Rada Rodziców w terminie do dnia 31 stycznia 2017r., na podstawie następującego algorytmu:

 

((Liczba dzieci, za które zostały wpłacone pełne składki roczne i miesięczne*):(Liczba dzieci w klasie)) * 100%

 

* pod uwagę brane są składki miesięczne wpłacone za m-ce IX, X, XI i XII.2016r.

 

Oznacza to, że zwycięzcą zostanie klasa, która osiągnie najwyższy procent wynikający z obliczeń na podstawie powyższego wzoru.

 

  1. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu (klasy) jest ufundowanie przez Radę Rodziców biletów do kina/teatru dla całej klasy w wysokości nie przekraczającej 25 zł/ 1 ucznia, zgodnie z pkt. 1 Uchwały Rady Rodziców nr 6-13/14 z dn.22.05.2014.

 

Rada Rodziców

2017-10-29T21:02:37+02:00