///Konkurs na zbiórkę składek za rok 2019/2020

Konkurs na zbiórkę składek za rok 2019/2020

Konkurs na zbiórkę składek za rok 2019/2020 będzie ogłoszony po 16.10.2019

 

Warunki poprzednich konkursów:

 

  1. W konkursie biorą udział wszystkie klasy I-VIII  ZSM I st. im. St. Moniuszki w Warszawie.

 

  1. Konkurs polega na zebraniu przez klasę w terminie do dnia 31 grudnia 2016r. jak największej liczby pełnych składek rocznych i miesięcznych zatwierdzonych uchwałą nr ………………….

 

  1. Zwycięzcę wyłoni Rada Rodziców w terminie do dnia 31 stycznia ………, na podstawie następującego algorytmu:

 

((Liczba dzieci, za które zostały wpłacone pełne składki roczne i miesięczne*):(Liczba dzieci w klasie)) * 100%

 

* pod uwagę brane są składki miesięczne wpłacone za m-ce IX, X, XI i XII.2019r.

 

Oznacza to, że zwycięzcą zostanie klasa, która osiągnie najwyższy procent wynikający z obliczeń na podstawie powyższego wzoru.

 

  1. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu (klasy) jest ufundowanie przez Radę Rodziców biletów do kina/teatru dla całej klasy w wysokości nie przekraczającej 25 zł/ 1 ucznia, zgodnie z pkt. 1 Uchwały Rady Rodziców ………………………….

 

Rada Rodziców

2019-10-03T23:23:12+01:00