/Opłaty 2017/2018
Opłaty 2017/2018 2017-10-29T19:42:30+00:00

Opłaty za obiady

Opłaty za obiady wynoszą 5 zł / dzień / dziecko

Wnoszone są do każdego 10 – tego dnia miesiąca.

Opłaty uiszczamy w pokoju nr 6 u P. Danuty Tryler

Płatność gotówką.

Opłaty za konserwację instrumentów.

Opłaty za konserwację  instrumentów uiszczamy przelewem bankowym

na konto Stowarzyszenia „Praska Muza”

nr konta: 55 1240 6074 1111 0010 2944 6383

Prosimy o przelew do końca października.

Opłaty w roku 2017/2018 wynoszą:

Opłata za korzystanie z instrumentu w wakacje wynoszą równowartość dwóch miesięcy opłat.

Wnioski o wynajem instrumentu na wakacje należy składać w sekretariacie szkoły.

Instrument Opłata za rok szkolny Opłata za wakacje
Fortepian: instrument główny 50,00 zł  –
Fortepian: instrument dodatkowy 30,00 zł  –
Perkusja: 100,00 zł  –
Pozostałe instrumenty: 200,00 zł 40,00 zł

 

Opłaty za zajęcia dodatkowe

Opłaty za zajęcia dodatkowe uiszczamy przelewem bankowym na konto

Stowarzyszenia „Praska Muza”

nr: 55 1240 6074 1111 0010 2944 6383

Kwota do zapłaty rozsyłana jest droga mailową, każdego miesiąca.

Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców obejmuje:

  1. Składka na Radę Rodziców:
  • za pierwsze dziecko z rodziny uczące się w naszej szkole (najstarsze w danym roku szkolnym):

250 zł / rok płatna do 31.12.2016r. lub

300 /rok płatna po 31.12.2016r. lub

30 zł co miesiąc płatne przez 10 miesięcy;

  • za drugie dziecko z rodziny uczące się w naszej szkole w danym roku szkolnym

150 zł / rok lub

15 zł co miesiąc płatne przez 10 miesięcy;

  • za trzecie i kolejne dzieci uczące sie w naszej szkole w danym roku szkolnym

50 zł / rok lub

5 zł co miesiąc płatne przez 10 miesięcy.

  1. Składkę na opiekę medyczną: 80 zł / rok za każde dziecko;
  2. Ochronę: 25 zł / rok za każde dziecko;
  3. Koncerty szkolne: 25 zł / rok za każde dziecko;
  4. Opłatę za środki czystości: 40 zł/rok za każde dziecko;
  5. Świetlicę – 5 zł / m-c za każde dziecko z klas I-III (sugerowana wpłata).

Suma składek na Radę Rodziców wynosi:

  Za 1-sze dziecko Za 2-gie dziecko Za 3-cie i kolejne dziecko
Opłata ze świetlicą (klasaI-III) 470,oo zł 370,00 zł 270,00 zł
Opłata bez świetlicy (klasy IV-VII) 420,00 zł 320,00 zł 220,00 zł