/Opłaty 2018/2019
Opłaty 2018/2019 2018-10-22T12:41:24+01:00

Opłaty za obiady

Opłaty za obiady wynoszą 5 zł / dzień / dziecko

Wnoszone są do każdego 10 – tego dnia miesiąca.

Opłaty uiszczamy w pokoju nr 6 u P. Danuty Tryler

Płatność gotówką.

Opłaty za konserwację instrumentów.

Opłaty za konserwację  instrumentów uiszczamy przelewem bankowym

na konto Stowarzyszenia „Praska Muza”

nr konta: 55 1240 6074 1111 0010 2944 6383

Prosimy o przelew do końca października.

Opłaty w roku 2018/2019 wynoszą:

Opłata za korzystanie z instrumentu w wakacje wynoszą równowartość dwóch miesięcy opłat.

Wnioski o wynajem instrumentu na wakacje należy składać w sekretariacie szkoły.

Instrument Opłata za rok szkolny Opłata za wakacje
Fortepian: instrument główny 50,00 zł  –
Fortepian: instrument dodatkowy 30,00 zł  –
Perkusja: 100,00 zł  –
Pozostałe instrumenty: 200,00 zł 40,00 zł

 

Opłaty za zajęcia dodatkowe

Opłaty za zajęcia dodatkowe uiszczamy przelewem bankowym na konto

Stowarzyszenia „Praska Muza”

nr: 55 1240 6074 1111 0010 2944 6383

Kwota do zapłaty rozsyłana jest droga mailową, każdego miesiąca.

Rada Rodziców

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Ze składek Rady Rodziców finansowane w szczególności są:

 1. Opieka medyczna (pielęgniarka)
 2. Ochrona- monitoring
 3. Koncerty (koncert szkolny, spotkania z muzyką)
 4. Realizacja nagrania i płyty z koncertu szkolnego
 5. Środki czystości (ręczniki papierowe, maty w korytarzach)
 6. Zakup gier, artykułów plastycznych do świetlicy
 7. Prenumeraty czasopism do biblioteki
 8. Dzierżawa drukarko-kopiarki i papier ksero
 9. Nagrody w konkursach szkolnych (konkursy plastyczne, muzyczne, konkurencje sportowe w szalonym tygodniu)
 10. Upominki z okazji Bożego Narodzenia, ślubowania, Dnia Dziecka
 11. Nagrody książkowe za wyniki w nauce i osiągnięcia muzyczne
 12. Serwis i utrzymanie stołówki

Wpłaty prosimy kierować na konto:

41 1240 6074 1111 0000 4990 9498

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy na przykład:

JANEK KOWALSKI, IIC

Informujemy, że wysokość składek w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

  Za 1-sze dziecko Za 2-gie dziecko Za 3-cie i kolejne dziecko
Opłata ze świetlicą (klasaI-III) 470,oo zł 370,00 zł 270,00 zł
Opłata bez świetlicy (klasy IV-VII) 420,00 zł 320,00 zł 220,00 zł