/Praska Muza
Praska Muza 2017-10-11T19:16:10+01:00

Stowarzyszenie „PRASKA MUZA”

Ul. Kawęczyńska 23/25

03-775 Warszawa

NIP: 1132786995

REGON: 142144631

KRS: 0000338137

Nr konta: 55 1240 6074 1111 0010 2944 6383

Prosimy o regularne wpłaty za stowarzyszeniowe zajęcia dodatkowe.

Opłaty za wynajem instrumentów w roku 2017/2018 wynoszą:

Instrument Opłata za rok szkolny Opłata za wakacje
Fortepian: instrument główny 50,00 zł  –
Fortepian: instrument dodatkowy 30,00 zł  –
Perkusja: 100,00 zł  –
Pozostałe instrumenty: 200,00 zł 40,00 zł