/Profil Szkoły
Profil Szkoły 2017-11-10T23:34:21+01:00

Profil Szkoły

Zespół Szkół Muzycznych I Stopnia w Warszawie im. St. Moniuszki jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej.

Kształcenie w szkole jest nieodpłatne.