///Przesłuchania Regionalne CEA Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki szkół muzycznych I stopnia

Przesłuchania Regionalne CEA Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki szkół muzycznych I stopnia

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki  informuje, że Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie powierzyło naszej szkole organizację Przesłuchań Regionalnych CEA Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki szkół muzycznych I stopnia w  województwie mazowieckim. Przesłuchania zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CEA są zaplanowane w dniach 28-30 marca 2020 roku. 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń składających się dwóch dokumentów:

Karty zgłoszeniowej dla solisty zamieszczonej na stronie CEA : www.cea-art.pl/przesluchania-cea/

na adres e-mail szkoły  konkursy.moniuszko@gmail.com

w ostatecznym terminie do 2 marca 2020 r.

Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie szkoły www.szkola-moniuszko.edu.pl  do 20 marca 2020 r.

Uprzejmie prosimy o kompletne i czytelne wypełnianie w/w dokumentów.

2020-01-21T09:51:35+02:00