/Przyjaciele szkoły
Przyjaciele szkoły 2017-12-12T19:56:16+01:00

Szanowni Darczyńcy i przyjaciele szkoły

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i przede wszystkim uczniowie polecają się ofiarności sympatyków muzyki oraz wszystkim dobroczyńcom.

Zespół Szkół Muzycznych I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie od 60 lat umożliwia dzieciom i młodzieży rozwój uzdolnień muzycznych. Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach w klasie skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, fletu, klarnetu, fagotu, trąbki, gitary, perkusji
i saksofonu. Wykształca u młodych adeptów szczególny rodzaj wrażliwości, ale również systematyczność i obowiązkowość.

Ta szkoła to miejsce wyjątkowe, miejsce, w którym realizują się pasje muzyczne, ale też odbywają wielogodzinne ćwiczenia muzyczne. Miejsce, w którym wielu spędza cały swój czas przygotowując się do występów, konkursów i przedstawień. Chcemy to miejsce uczynić przyjaznym a pracowitość i osiągnięcia wynagradzać.

Dlatego też każdy rodzaj wsparcia, czy to w formie finansowej, czy też rzeczowej jest cenny.

Z całego serca dziękujemy za już okazywane wsparcie za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność prosząc jednocześnie, aby ZSM Moniuszko pozostawała w Państwa życzliwej pamięci.

 

Naszą wdzięczność, jeżeli tylko wyrażą Państwo zgodę na publikację, okazujemy poprzez informację na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych, tak aby każdy najmniejszy nawet dowód sympatii był zauważony i aby uczniowie szkoły mogli za tą okazaną im sympatię i pomoc podziękować.

 

Z poważaniem

 

Rada Rodziców

ZSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie

 

Za okazane wsparcie dziękujemy: