/Rekrutacja
Rekrutacja 2019-02-10T18:17:36+01:00

Rekrutacja

NABÓR NA  ROK SZKOLNY 2018/2019 DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA REALIZUJĄCEJ NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ARTYSTYCZNYCH ZOSTANIE OGŁOSZONY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach w klasie:

 • skrzypiec,
 • fortepianu,
 • wiolonczeli,
 • fletu,
 • klarnetu,
 • fagotu,
 • trąbki,
 • gitary,
 • perkusji
 • saksofonu
 1. Od   marca każdego roku  w szkole prowadzony jest kurs przygotowujący do przesłuchań wstępnych do klas pierwszych. Kurs organizowany jest przez działające w szkole Stowarzyszenie „Praska Muza”.  Zapisy na kurs do końca lutego 2018 r.
 2. Przesłuchania wstępne do klas pierwszych odbędą się w I połowie kwietnia.
 3. Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00-15.00, tel. 022 619-04-64 w. 11
 4. Szkoła dysponuje stołówką oraz świetlicą w godz. 7.00-17.00.
 5. W szkole organizowane są liczne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in. zajęcia z jęz. angielskiego, rękodzieło, zajęcia plastyczne, teatralne.
Kwestionariusz osobowy 2017/2018

Wydrukowany dwustronnie kwestionariusz składamy w sekretariacie szkoły.