//Rekrutacja 2019
Rekrutacja 2019 2019-07-05T11:54:13+01:00
Rekrutacja 2019

Lista uczniów przyjętych na rok szkolny 2019-2020 dostępna jest od 5 lipca 2019 r. na terenie szkoły.

Zespół Szkół Muzycznych I Stopnia

im. Stanisława Moniuszki

   w Warszawie ul. Kawęczyńska 23/25

 

                 OGŁASZA NABÓR DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2019/2020

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

REALIZUJĄCEJ NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ARTYSTYCZNYCH.

 

  • Szkoła   prowadzi naukę   gry na instrumentach w klasie:
          skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, fletu, klarnetu, fagotu, trąbki, gitary, perkusji i saksofonu.  
  • Zgłoszenia do szkoły (kwestionariusze wypełnione czytelnie, komputerowo lub pismem drukowanym) prosimy składać w sekretariacie w dniach od 11.02.-30.03.2019 r. w godz. 8.00-15.30.

             Do kwestionariusza należy dołączyć:

  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia muzycznego
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

              PRZYJMOWANY BĘDZIE TYLKO PEŁEN KOMPLET DOKUMENTÓW.

  • Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej szkoły (prosimy o wydruk dwustronny) w zakładce „Rekrutacja 2019” lub w sekretariacie.
  • Od 2 marca 2019 /każda środa godz. 16.00 i sobota godz. 11.00 z wyłączeniem 23.03./ rozpocznie się kurs przygotowujący do przesłuchań wstępnych do klas pierwszych. Zapisy na kurs do końca lutego 2019 r.
  • Przesłuchania wstępne do klas pierwszych odbędą się 6-9 kwietnia 2019.
  • Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00-15.30, tel. 22 619-04-64 w. 11
  • Szkoła dysponuje stołówką oraz świetlicą w godz. 7.00-17.00.
Lista

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Kwestionariusz osobowy 2019/2020
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Ulotka reklamowa szkoły na rok 2019/2020
Informator o szkole 2019