//Rekrutacja 2020
Rekrutacja 2020 2020-04-16T12:53:36+01:00Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

UWAGA,  PILNE OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONĄ KWARANTANNĄ W SZKOŁACH INFORMUJEMY, ŻE:

 • Kwestionariusze można przesyłać na adres: rekrutacja.moniuszko@gmail.com lub składać osobiście w siedzibie szkoły w poniedziałki i czwartki w godzinach 10-14.

 • Kurs przygotowaczy do przesłuchań do klas pierwszych ulega przesunięciu, o terminach będziemy informować na stronie

 • O terminie rozpoczęcia przesłuchań wstępnych będziemy informować na bieżąco

Ogłoszenie wyników po upływie 7 dni od ostatniego przesłuchania indywidualnego.

Zespół Szkół Muzycznych I Stopnia

im. Stanisława Moniuszki

   w Warszawie ul. Kawęczyńska 23/25

 

                 OGŁASZA NABÓR DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

REALIZUJĄCEJ NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ARTYSTYCZNYCH.

 

 • Szkoła   prowadzi naukę   gry na instrumentach w klasie:
          skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, fletu, klarnetu, fagotu, trąbki, gitary, perkusji i saksofonu.  
 • Zgłoszenia do szkoły (kwestionariusze wypełnione czytelnie, komputerowo lub pismem drukowanym) prosimy składać w sekretariacie w dniach od 06.02.-31.03.2019 r. /z wyłączeniem ferii 10-21.02.2020/ w godz. 8.00-15.30.

             Do kwestionariusza należy dołączyć:

 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia muzycznego
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

              PRZYJMOWANY BĘDZIE TYLKO PEŁEN KOMPLET DOKUMENTÓW.

 • Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej szkoły (prosimy o wydruk dwustronny) w zakładce „Rekrutacja 2020” lub w sekretariacie.
 • Od 3 marca do 31 marca 2020 /każdy wtorek godz. 16.15 i 17:10 oraz czwartek godz. 16.15 i 17:10 będzie trwał kurs przygotowujący do przesłuchań wstępnych do klas pierwszych. Zapisy na kurs do końca lutego 2020 r.
 • Przesłuchania wstępne do klas pierwszych odbędą się 4 kwietnia / rytmika/ 6, 7, 8 kwietnia 2020 / przesłuchania indywidualne/.
 • Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00-15.30, tel. 22 619-04-64 w. 11
 • Szkoła dysponuje stołówką oraz świetlicą w godz. 7.00-17.00.
Lista

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Kwestionariusz osobowy 2020/2021
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Ulotka reklamowa szkoły na rok 2020/2021
Informator o szkole 2020