//Rekrutacja 2020
Rekrutacja 2020 2020-03-12T14:36:29+02:00Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

UWAGA,  PILNE OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW KANDYDATÓW

DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONĄ KWARANTANNĄ W SZKOŁACH W DNIACH 16-26 MARCA 2020  INFORMUJEMY, ŻE:

 • KURS PRZYGOTOWAWCZY DO PRZESŁUCHAŃ DO KLAS PIERWSZYCH ULEGA PRZESUNIĘCIU I JEŚLI NIE BĘDZIE PRZESZKÓD NASTĘPNE ZAJĘCIA RUSZĄ 26 MARCA 2020 I PRZECIĄGNĄ SIĘ NA MIESIĄC KWIECIEŃ
 • TERMIN SKŁADANIA KWESTIONARIUSZY DO SZKOŁY ULEGA PRZESUNIĘCIU DO 17 KWIETNIA 2020
 • PRZESŁUCHANIA WSTĘPNE RUSZĄ   25 KWIETNIA – RYTMICZNE, GRUPOWE

                                                              27,28 KWIETNIA 2020 – INDYWIDUALNE

Ogłoszenie wyników po upływie 7 dni od ostatniego przesłuchania indywidualnego.

Lista

Zespół Szkół Muzycznych I Stopnia

im. Stanisława Moniuszki

   w Warszawie ul. Kawęczyńska 23/25

 

                 OGŁASZA NABÓR DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

REALIZUJĄCEJ NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ARTYSTYCZNYCH.

 

 • Szkoła   prowadzi naukę   gry na instrumentach w klasie:
          skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, fletu, klarnetu, fagotu, trąbki, gitary, perkusji i saksofonu.  
 • Zgłoszenia do szkoły (kwestionariusze wypełnione czytelnie, komputerowo lub pismem drukowanym) prosimy składać w sekretariacie w dniach od 06.02.-31.03.2019 r. /z wyłączeniem ferii 10-21.02.2020/ w godz. 8.00-15.30.

             Do kwestionariusza należy dołączyć:

 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia muzycznego
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

              PRZYJMOWANY BĘDZIE TYLKO PEŁEN KOMPLET DOKUMENTÓW.

 • Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej szkoły (prosimy o wydruk dwustronny) w zakładce „Rekrutacja 2020” lub w sekretariacie.
 • Od 3 marca do 31 marca 2020 /każdy wtorek godz. 16.15 i 17:10 oraz czwartek godz. 16.15 i 17:10 będzie trwał kurs przygotowujący do przesłuchań wstępnych do klas pierwszych. Zapisy na kurs do końca lutego 2020 r.
 • Przesłuchania wstępne do klas pierwszych odbędą się 4 kwietnia / rytmika/ 6, 7, 8 kwietnia 2020 / przesłuchania indywidualne/.
 • Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00-15.30, tel. 22 619-04-64 w. 11
 • Szkoła dysponuje stołówką oraz świetlicą w godz. 7.00-17.00.
Lista

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Kwestionariusz osobowy 2020/2021
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Ulotka reklamowa szkoły na rok 2020/2021
Informator o szkole 2020