//Rekrutacja 2018
Rekrutacja 2018 2018-10-16T14:20:21+00:00
Rekrutacja 2018

Zespół Szkół Muzycznych I Stopnia

im. Stanisława Moniuszki

   w Warszawie ul. Kawęczyńska 23/25

 

                 OGŁASZA NABÓR DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

REALIZUJĄCEJ NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ARTYSTYCZNYCH.

 

  • Szkoła   prowadzi naukę   gry na instrumentach w klasie:
          skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, fletu, klarnetu, fagotu, trąbki, gitary, perkusji i saksofonu.
  • Zgłoszenia do szkoły (kwestionariusze wypełnione czytelnie, komputerowo lub pismem drukowanym) prosimy składać w sekretariacie w dniach od 01.02.-30.03.2018 r. w godz. 8.00-15.30.

             Do kwestionariusza należy dołączyć:

  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia muzycznego
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

 

             PRZYJMOWANY BĘDZIE TYLKO PEŁEN KOMPLET DOKUMENTÓW.

  • Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej szkoły (prosimy o wydruk dwustronny) w zakładce „Rekrutacja 2018” lub w sekretariacie.
  • Od 28 lutego 2018 /orientacyjnie każda środa godz. 17.00 i sobota godz. 11.00/ rozpocznie się kurs przygotowujący do przesłuchań wstępnych do klas pierwszych organizowany przez działające w szkole Stowarzyszenie „Praska Muza”.
  • Przesłuchania wstępne do klas pierwszych odbędą się w I połowie kwietnia.
  • Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00-15.30,

tel. 22 619-04-64 w. 11

  • Szkoła dysponuje stołówką oraz świetlicą w godz. 7.00-17.00.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Kwestionariusz osobowy 2018/2019
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Ulotka reklamowa szkoły na rok 2017 – 2018
Informator o szkole 2018