//Składki 2017/2018

Składki 2017/2018

Składki na Radę Rodziców 2017/2018

 

Informujemy, że wysokość składek w roku szkolnym 2016/2017 wynosi:

  1. Składka na Radę Rodziców:
  • za pierwsze dziecko z rodziny uczące się w naszej szkole (najstarsze w danym roku szkolnym):

250zł / rok płatna do 31.12.2016r. lub

300 zł/rok płatna po 31.12.2016r. lub

30zł co miesiąc płatne przez 10 miesięcy;

  • za drugie dziecko z rodziny uczące się w naszej szkole w danym roku szkolnym

150zł / rok lub

15 zł co miesiąc płatne przez 10 miesięcy;

  • za trzecie i kolejne dzieci uczące sie w naszej szkole w danym roku szkolnym

50zł / rok lub

5 zł co miesiąc płatne przez 10 miesięcy.

  1. Opieka medyczna: 80zł / rok za każde dziecko;
  2. Ochrona: 25zł / rok za każde dziecko;
  3. Koncerty: 25zł / rok za każde dziecko;
  4. Opłata za środki czystości: 40 zł/rok za każde dziecko;
  5. Świetlica – 5zł / m-c za każde dziecko z klas I-III (sugerowana wpłata).

W sumie opłaty roczne wynoszą:

Za 1-sze dziecko Za 2-gie dziecko Za 3-cie i kolejne dziecko
Opłata ze świetlicą (klasaI-III) 470,oo zł 370,00 zł 270,00 zł
Opłata bez świetlicy (klasy IV-VII) 420,00 zł 320,00 zł 220,00 zł

Wpłaty prosimy kierować na konto:

41 1240 6074 1111 0000 4990 9498

W tytule wpłaty prosimy o dokładny opis, za co i za kogo dokonują Państwo wpłaty (nazwisko i imię ucznia oraz klasa), na przykład:

JANEK KOWALSKI, IIC, RR 250, MED 80, OCHR 25, KONC 25, SWIETL 50, CZYST 40

2017-10-11T20:17:41+02:00