//Składki 2019/2020

Składki 2019/2020

Składki na Radę Rodziców na rok 2019/2020

Informujemy, że roczna wysokość składek w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

Za 1-sze dziecko Za 2-gie dziecko Za 3-cie i kolejne dziecko
Opłata ze świetlicą (klasa I-III) 470,oo zł 370,00 zł 270,00 zł
Opłata bez świetlicy (klasy IV-VII) 420,00 zł 320,00 zł 220,00 zł

Składa obejmuje:

 1. Składka na Radę Rodziców:
 • 250 zł /rok za pierwsze dziecko z rodziny uczące się w naszej szkole, najstarsze w danym roku szkolnym:

płatna do 31.12.2019r. lub w transzach po 25 zł co miesiąc płatne przez 10 miesięcy;

 • 150 zł/rok za drugie dziecko z rodziny uczące się w naszej szkole w danym roku szkolnym

płatna do 31.12.2019r. lub w transzach po 15 zł co miesiąc płatne przez 10 miesięcy;

 • 50zł /rok za trzecie i kolejne dzieci uczące się w naszej szkole, w danym roku szkolnym

płatna do 31.12.2019r w transzach lub po 5 zł co miesiąc płatne przez 10 miesięcy.

 1. 170 zł/rok za opiekę medyczną, ochronę, koncerty, środki czystości;
 2. 50 zł/rok za świetlicę, dla klas I-III,

Wpłaty prosimy kierować na konto Rady Rodziców:

41 1240 6074 1111 0000 4990 9498

W tytule wpłaty prosimy podać (imię i nazwisko ucznia, klasa, rodzaj wpłaty roczna/miesięczna, przy miesięcznej proszę wpisać za jaki miesiąc), na przykład:

JANEK KOWALSKI, IIC, roczna, lub JANEK KOWALSKI, IIC, miesięczna (miesiąc, rok)

PRZEZNACZENIE SKŁADEK

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Chcielibyśmy poinformować o przeznaczeniu wpłacanych przez Państwa na Radę Rodziców składek. Środki te przeznaczamy m.in. na:

 • zakup pomocy naukowych do szkoły, np. projektorów do tablic multimedialnych, sprzętu sportowego;
 • wyposażenie szkolnej biblioteki poprzez zakup nut, podręczników, książek, czasopism;
 • udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej Samorządowi Szkolnemu;
 • dofinansowanie i organizację uroczystości szkolnych oraz wyjazdów, w tym rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, ślubowania klas pierwszych, balu karnawałowego, balu pożegnalnego dla absolwentów, zakończenia roku szkolnego, sfinansowania i przygotowania paczek świątecznych dla uczniów, oraz imprez cyklicznych takich jak. „szalony tydzień” i piknik szkolny;
 • współorganizację różnego rodzaju konkursów dla uczniów i zakup nagród;
 • organizację corocznego koncertu szkolnego;
 • dofinansowanie imprez wyjazdowych chóru i orkiestry;
 • zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz w innych sferach życia szkolnego;
 • zakup pomocy i artykułów szkolnych oraz gier do świetlicy;
 • dofinansowanie wyposażenia szkoły m.in. poprzez utrzymanie kuchni i stołówki szkolnej, organizację żywienia, konserwację i obsługę kserokopiarki, pokrycie kosztów korespondencji prowadzonej przez sekretariat szkoły na rzecz Rady Rodziców

Wszystkich rodziców zapraszamy do współpracy

 

Rada Rodziców

Komunikat nr 1/2019

2019-10-03T23:13:59+01:00