Rekrutacja 2022-02-08T11:43:44+02:00Rekrutacja na rok szkolny 2022/23

Zespół Szkół Muzycznych I Stopnia

im. Stanisława Moniuszki

   w Warszawie ul. Kawęczyńska 23/25

OGŁASZA NABÓR DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

REALIZUJĄCEJ NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ARTYSTYCZNYCH.

 

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach w klasie: skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, fletu, klarnetu, fagotu, trąbki, gitary, perkusji i saksofonu.

Zgłoszenia do szkoły – oryginał kwestionariusza (wypełnionego czytelnie, pismem  drukowanym, lub komputerowym) prosimy składać  w szkole w terminie od 13.02.- 31.03.2022 r.  w godz. 7.30-15.00. Prosimy również o zwrócenie uwagi na wypełnienie wszystkich rubryk kwestionariusza.

Do wniosku/kwestionariusza należy dołączyć:

  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia muzycznego
  • 2 zdjęcia legitymacyjne – zdjęcia wykonywane do paszportów nie są wskazane

Warunkiem przystąpienia kandydata do procesu rekrutacji jest złożenie pełnego  kompletu wymaganych dokumentów.

  • Wniosek/Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja 2022/23”  (prosimy o wydruk dwustronny, należy zwrócić uwagę, czy układ pisma na wydruku jest taki sam jak na wzorze zamieszczonym na stronie)
  • Proces rekrutacji i wszystkie procedury  z nią związane są uzależnione od sytuacji  epidemicznej w kraju. Przesłuchania wstępne do klas pierwszych przewidziane są w połowie kwietnia 2022. Z tego powodu prosimy rodziców kandydatów do klas pierwszych o częste śledzenie strony internetowej szkoły, na której będą zamieszczane bieżące informacje dotyczące rekrutacji. Adres strony internetowej szkoły: www.szkola-moniuszko.edu.pl
  • Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły  w godz. 8.00-15.30,  tel. 022  619-04-64  w. 11
  • Szkoła  dysponuje  stołówką  oraz  świetlicą w godz. 7.00-17.00.
  • W związku z licznymi pytaniami, z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju informujemy, że nie przewidujemy tzw. „Dnia Otwartego” dla Rodziców kandydatów do szkoły.
Lista

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Kwestionariusz osobowy 2022/2023
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Ulotka reklamowa szkoły na rok 2022/2023