Termomodernizacja

Nasza szkoła została objęta programem:

„TERMOMODERNIZACJA PAŃSTWOWYCH PLACÓWEK SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Centrum Edukacji Artystycznej realizuje projekt systemowy finansowany z Funduszu Spójności, w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” dotyczący kompleksowej termomodernizacji wybranych publicznych placówek szkolnictwa artystycznego. Umowa na realizacje zadania została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 30 czerwca 2014 r.

Planowany całkowity koszt wynosi 20,7 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności  – 17,6 mln zł.

Zadanie inwestycyjne stanowi pierwszy etap dużego, kompleksowego założenia projektowego składającego się z dwóch etapów – przygotowania inwestycji oraz właściwej realizacji robót budowlanych planowanych do realizacji w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Projekt dotyczy 156 jednostek szkolnictwa artystycznego z terenu całego kraju, w tym: 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkół baletowych, 2 studiów pomaturalnych, co stanowi 63% całości infrastruktury szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego podległego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu pozwoli na znaczące polepszenie stanu budynków i w efekcie – poprawę warunków nauczania.

W związku z powyższym rok szkolny 2017/2018 zakończy się w dniu 31.12.2018

Zajęcia czerwcowe odpracowywane będą w soboty oraz tzw. wolne dni dyrektorskie wg przedstawionego harmonogramu.

Więcej informacji na stronie:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/mkidn-pozyskalo-ponad-500-mln-zl-na-termomodernizacje-placowek-szkolnictwa-artystycznego-7589.php?searchresult=1&sstring=termomodernizacja

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/uczniowie-i-studenci/szkoly-artystyczne/inwestycje-i-projekty.php?searchresult=1&sstring=termomodernizacja

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/termomodernizacja-placowek-szkolnictwa-artystycznego-6963.php?searchresult=1&sstring=termomodernizacja

 

 

2017-10-30T07:45:48+01:00