//Wypożyczenie instrumentów szkolnych na okres wakacyjny

Wypożyczenie instrumentów szkolnych na okres wakacyjny

Osoby, które w porozumieniu z nauczycielem będą korzystały z instrumentów wypożyczonych w szkole przez okres wakacyjny prosimy o składanie podań.

Podanie wraz z kopią dokonania płatności za instrument za sezon wakacyjny należy złożyć w sekretariacie Szkoły do dnia zakończenia bieżącego roku szkolnego.

2020-06-24T12:21:15+02:00