/, Konkursy, Wydarzenia/XII Międzyszkolny Konkurs „ Miniatura Fortepianowa”

XII Międzyszkolny Konkurs „ Miniatura Fortepianowa”

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem

—————————————-

16 listopada 2019 roku odbędzie się dwunasta edycja konkursu. Jego pomysłodawczynią jest p. Katarzyna  Parysek.

Każdy z uczestników prezentuje dwie miniatury o zróżnicowanym charakterze,  z czego jedna kompozytora polskiego. Ze względu na przesłuchania CEA klas VI cyklu 6- letniego i IV cyklu 4- letniego dopuszczamy dla pianistów z tych klas program składający się z utworu kantylenowego i utworu polifonicznego epoki baroku.

Uczestnicy występują w trzech  grupach wiekowych:

I grupa- klasy I i II cyklu 6- letniego,

II grupa- klasy III i IV cyklu 6- letniego  oraz klasy I i II cyklu 4- letniego,

III grupa- klasy V i VI cyklu 6- letniego oraz klasy III i IV cyklu 4- letniego.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

Laureaci – dyplomy laureata i nagrody.

W obradach jury konkursu biorą udział wybitni pedagodzy – pianiści szkół warszawskich, m.in:

A.Kowalik- Burdzy, O. Miller, J. Galant- Wojciechowska, A. Miłakowska- Kraski, K. Rynkiewicz, K. Maliszewski.

Serdecznie zapraszamy  wszystkich zainteresowanych!

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania poniżej

 

Regulamin i karta zgłoszenia
HARMONOGRAM
2019-11-14T08:02:03+01:00