//Zajęcia z wykorzystaniem Google Classroom

Zajęcia z wykorzystaniem Google Classroom

Informujemy, że w celu uproszczenia i poprawy jakości zajęć on line Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców podjął decyzję o ujednoliceniu stosowanych narzędzi i wykorzystaniu usługi internetowej Google Classroom we wszystkich klasach.

Narzędzie uprości system dystrybucji i oceny zadań, łatwiejsza będzie też komunikacja wizualna.

2020-04-20T11:50:52+01:00