///Walne Zebranie Rodziców rok szkolny 2019/2020 16.10.2019 godz. 17.30

Walne Zebranie Rodziców rok szkolny 2019/2020 16.10.2019 godz. 17.30

Zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów naszej Szkoły na spotkanie
w dniu 16.10.2019 (ŚRODA) o godz. 17:30 w bibliotece szkolnej (I piętro)

Wybierzemy Radę na rok szkolny 2019/2020.
Przekażemy informacje o działalności Rady Rodziców w naszej szkole.
Działania Rady dotyczą bezpośrednio naszych dzieci, dlatego Państwa obecność i zaangażowanie są ważne!

Na wiele rzeczy mamy wpływ, o wielu możemy decydować. Dlatego prosimy o Państwa liczny udział w spotkaniu.

Rada Rodziców

2019-10-03T23:07:02+01:00